Verkkokurssi: Kognitiiviset vinoumat uskonelämässä

4.10. - 12.12.2021

Maanantai 4.10. 00:00

Sunnuntai 12.12. 00:00

”Opi ajattelemaan paremmin”

– Kognitiiviset vinoumat uskonelämässä

Kesällä toteutettu suosittu psykologian kurssi vedetään uudelleen!

Kurssi on täynnä – Jos olet kuitenkin kiinnostunut osallistumisesta tuleviin kursseihin, olethan yhteyksissä!

Kaikki inhimillinen toiminta tapahtuu samoilla aivoilla, ja siihen vaikuttavat samat ihmisen tiedonkäsittelyyn eli kognitioon liittyvät ilmiöt. Nämä lainalaisuudet pysyvät olennaisesti samoina uskonnosta riippumatta, ja ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten ihminen tulkitsee yliluonnollista todellisuutta ja omaa elämäänsä uskonsa edustajana. Kyky tasapainoiseen ajatteluun on tärkeää paitsi ihmisen mielenterveydelle, myös tasapainoiselle hengellisyydelle.

Tällä nuorille ja nuorille aikuisille suunnatulla kurssilla tutustutaan yleisesti kognitiivisen psykologian ilmiöihin ja paneudutaan erityisesti kognitiivisiin vinoumiin, jotka vaikeuttavat todellisuuden hahmottamista.

Kurssin opetuksesta vastaa Mikael Elmolhoda

”Olen nuorisotyötaustainen tuleva reaaliaineiden lukio-opettaja (uskonto+psykologia). Kiinnostuksenkohteitani ovat erityisesti kognitiivinen psykologia, sielunhoito ja hengellisen toiminnan etiikkaan liittyvät kysymykset.”

Kaverialennus

Jos kaverisikin tulee mukaan, saavat molemmat kurssista 10 euron alennuksen! Kaveriale onnistuu helposti niin, että kaverisi kirjoittaa ilmoittautuessaan lisätietoihin kutsujan eli sinun nimesi. Alennus huomioidaan automaattisesti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvää kognitiivisen psykologian peruskäsitteistöä ja ihmisen tietojenkäsittelyn piirteitä ja rajoitteita. Opiskelija on tutustunut syvemmin kahdeksaan uskonelämän kannalta tärkeään kognitiiviseen vinoumaan ja osaa tulkita niiden vaikutuksia hengellisyyteen. Opiskelija on myös saanut käytännöllisiä työkaluja vinoumien vaikutusten vähentämiseen ja sitä kautta tasapainoiseen hengelliseen elämään.

Työmuodot

Kurssilla opiskellaan verkossa. Kurssi jaottuu viikoittaisiin jaksoihin. Pitkin kurssia Moodle-sivulle ilmestyy opiskelumateriaalia, luentotallenteet sekä pohdintatehtävät oppimispäiväkirjaa varten. Tahti ei ole liian nopea ja kurssin pystyy suorittamaan myös työelämän keskellä. Kurssin suorittamiseen kuluu arviolta 3-4 tuntia viikossa.

Oppimateriaali

Käytämme opiskelussa Moodle-verkkoalustaa. Kaikki opiskelumateriaali on saatavilla verkossa. Kurssin mittaan opettaja saattaa suositella vapaaehtoista lisälukemista, jota saa useimmista kirjastoista tai kirjakaupoista. Kurssimateriaalia on ladattavissa kurssin jälkeen.

Katso lisää Verkkoraamattukoulusta >>

Usein kysyttyä:

K: Soveltuuko kurssi kiireisille?

V: Jo vain! Minimissään kuuden viikon tehtävät tulee suorittaa, mutta 3-4 tuntia viikossa on suunniteltu kiireiseen opiskelu- ja työarkeen. Tarjoamme kaiken materiaalin live-opetuksen lisäksi myös tallenteena.

K: Mitä tarkoittaa ”nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu”?

V: Noo sitä voi tulkita aika laajasti, sanotaan vaikka 17-30. Eikä pari vuotta sinne tai tänne nyt oo nii justiinsa. Tervetuloa vaan 🙂

K: Sopiiko kurssi eritaustaisille ja eri kirkkokunnista tuleville nuorille?

V: Ilman muuta. Olemme luterilainen Kansanopisto, mutta monet opiskelijat tulevat muista kirkkokunnista, ja se otetaan opetuksessa kunnioituksella huomioon. Kansanlähetyksen perinteeseen kuuluu myös avoimuus karismaattisuudelle, joten samaistumispintaa löytynee varsin laajasti.

Hintatiedot

Verkkokurssin hinta: 40e

Peruutusehdot

Tutustu ehtoihin

Kaitainen Mattias

Kansanlähetysopiston verkkokoulutusvastaava & Lähetyskeskuksen jumalanpalvelusyhteisön pastori

mattias.kaitainen@sekl.fi

0440337890

Share This