Verkkokurssi: Rukous ja hyveet – kokonaisvaltainen kristillinen elämä

19.9. - 31.10.2022

Maanantai 19.9. 00:00

Maanantai 31.10. 00:00

Huom! Aloitusta siirretty: kurssi alkaa 19.9.2022.

Rukous ja hyveet – kokonaisvaltainen kristillinen elämä

Mitä on hyvä elämä? 

Suhde Jumalaan, suhde lähimmäisiin ja suhde itseen ovat keskeisiä ihmisen onnellisuudelle ja sisäiselle täyttymykselle. Suhteet taas rakentuvat läsnäolon taidosta, osapuolten hyveistä ja taidosta ottaa vastaan hyvää Jumalalta ja ihmisiltä.

Tällä kurssilla tutustutaan kahteen keskeiseen kristillisen elämän osa-alueeseen, jotka rakentavat ja tukevat suhteitasi: rukoukseen ja hyveisiin.

Kristillisen rukouksen perinne on valtavan rikas, ja voimme oppia paljon eri kirkkokuntien ja kristillisten suuntausten tavoista rukoilla. Eri rukousperinteet ovat lähestyneet samaa päätavoitetta: jumalasuhteen syvenemistä. Tutustumme kurssilla erilaisiin rukoustapoihin ja siihen, miten rukouselämän rikastuminen voi muuttaa kristityn elämää kokonaisvaltaisesti.

Hyve-etiikka käsittelee sitä, miten hyvät luonteenpiirteet ja niiden harjoittaminen parantavat ihmisen elämää ja suhteita. Hyveet, kuten viisaus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja itsehillintä rakentavat ihmisen sisäistä kauneutta. Se tulee esiin Jeesuksen esimerkin mukaisessa vapaaehtoisessa hyvän tekemissä, joka tuottaa iloa itselle ja toisille. Kristillisessä perinteessä Jumala nähdään hyveiden lähteenä. Siksi rukousyhteys Jumalaan ja hyveiden tavoittelu kulkevat käsi kädessä. Lue lisää siitä, miksi hyveistä kannattaa innostua.

 

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kristillisen rukousperinteen lähtökohtia ja rukoustapoja. Hän on saanut välineitä rukouselämänsä syvenemiseksi. Opiskelija tuntee myös kristillisen hyve-etiikan keskeisiä piirteitä ja on tutustunut seitsemään kristilliseen perushyveeseen (usko, toivo, rakkaus, viisaus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja itsehillintä). Opiskelija on saanut käytännön työkaluja hyveiden kehittämiseen ja hyve-etiikan yhdistämiseen osana henkilökohtaista hartauselämää.

 

OPISKELUTAPA

Kurssi koostuu kahdeksan viikon etäjaksosta sekä yhden viikonlopun lähijaksosta.

 • Etäopiskelujakso: 19.9.–31.10.2022
  • Toteutetaan Kansanlähetysopiston Moodle-oppimisympäristössä.
  • Kokoonnumme kurssilla viikottain maanantaisin kello 18-20 Zoom-etäyhteyden kautta. Kaikki tapaamiset nauhoitetaan, joten jos olet joskus estynyt osallistumaan, voit katsella tallennuksen myöhemmin.
  • Lisäksi saat viikottain itsenäisesti toteutettavia tehtäviä, joihin on hyvä varata aikaa 2-4 tuntia viikossa. Moodleen jaetaan kaikki kurssilla tarvittava luentomateriaali sekä kurssilla läpikäytävät tehtävät.
 • Lähijakso: 22.–23.10.2022 Viikonloppu hengellisen elämän syvenemiseksi
  • Järjestetään Kymenlaakson Kansanlähetyksen toimitiloissa Kouvolassa (Kouvolankatu 26). Viikonloppu on retriittipainotteinen.
  • Aloitamme yhteisesti lauantaina 22.10. klo 14.00. Päivän ohjelmallinen osuus loppuu klo 21.00. Sunnuntaina aloitamme klo 9.00 ja päätämme yhteisesti messuun klo 15.00.
  • Ohjelma rakentuu alustusten, yhteisten ja yksityisten rukoushetkien, jakamisen, sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen ympärille. Jatkuva rukous, Jumalan läsnäolossa ja hoidossa lepääminen, on tässä retriitissä osallistujaa kantava ja eteenpäin kuljettava elementti.
  • Emme järjestä majoitusta. Jos tulet kauempaa, voit hyödyntää Kouvolan majoituspalveluliikkeitä.
  • Molempina päivinä järjestetään yhteinen ruokailu osallistujille, sekä kahvitus lauantaina.
  • Lähijaksolle tulee ilmoittautua erikseen sähköpostitse Markus Korrille 9.10. mennessä: markus.korri@sekl.fi, laita otsikoksi ’Ilmoittautuminen verkkokurssin lähijaksolle’.

Kurssin hinta: Etäopiskelujakso 50 € + lähiopetusjakso 30€. Opiskelijat/työttömät/varusmiehet maksavat etä- ja lähiopetusjaksoista yhteensä vain 65€.

Mikäli et pääse osallistumaan edellä mainittuun lähijaksoon, olethan yhteydessä Markus Korriin, niin katsotaan yhdessä sopivia vaihtoehtoja. Olethan myös yhteydessä, jos herää mitään muutakaan kysyttävää!

 

KURSSIN RAKENNE

Kurssiviikot jakautuvat seuraaviin aiheisiin

 • Johdatus rukoukseen ja sen muotoihin
 • Johdatus hyve-etiikkaan ja teologiset hyveet
 • Sanallinen rukous
 • Viisauden ja rohkeuden hyveet
 • Mietiskelevä rukous
 • Oikeudenmukaisuuden ja itsehillinnän hyveet
 • Raamattu rukouksen välineenä
 • Yhteenveto: Rukous, mietiskely ja hyveet

 

Kurssin opetuksesta vastaavat
Mikael Elmolhoda

”Olen nuorisotyötaustainen reaaliaineiden opettaja (uskonto+psykologia) ja teologian maisteri. Muita kiinnostuksenkohteitani ovat kognitiivinen psykologia, sielunhoito ja hengellisen toiminnan etiikkaan liittyvät kysymykset.”

 

ja Markus Korri

”Toimin Kymenlaakson Kansanlähetyksen piirijohtajana. Kunkin kristityn oman paikan ja vahvuuksien löytäminen ja käyttöön ottaminen tarkoittaa usein hänen henkilökohtaista kasvuprosessiaan ihmisenä ja kristittynä. Olemme kaikki Jumalan lapsia ja hänen koulussaan toistemme kanssa. Paimenena haluankin olla tukenasi sielunhoidossa, ripissä ja hengellisessä ohjauksessa.”

 

Katso lisää Verkkoraamattukoulusta >>

 

Hintatiedot

Kurssin hinta: Etäopiskelujakso 50 € + lähiopetusjakso 30€.
Opiskelijat/työttömät/varusmiehet maksavat etä- ja lähiopetusjaksoista yhteensä vain 65€.

Peruutusehdot

Tutustu ehtoihin

Kaitainen Mattias

Kansanlähetysopiston verkkokoulutusvastaava & Lähetyskeskuksen jumalanpalvelusyhteisön pastori

mattias.kaitainen@sekl.fi

0440337890

Korri Markus

Piirijohtaja, piiripastori, Kymenlaakson Kansanlähetys

Sähköposti:
markus.korri@sekl.fi

Katuosoite:
Kymenlaakson Kansanlähetys
Kouvolankatu 26,
45100 KOUVOLA

044 259 7898

Share This