Missä olet mies?

29.6.2019

Kun äiti käy kirkossa ja isä ei, niin 2-3% lapsista kasvaa kirkossäkävijöiksi. Jos äiti ja isä käy kirkossa, 33% lapsista kasvaa käymään kirkossa – mutta jos isä käy ja äiti ei, niin 44% lapsista kasvaa kirkossakävijöiksi. Miesten merkitys kirkossa näyttää Nooa Saaren rukouskonferensissa esittelemän tilaston valossa olevan merkittävä. Nooa Saari ja Jukka Repo puhuivat kevään 2019 konferenssissa otsikolla Jumalan mies.

”Pojasta tulee mies silloin kun hän ottaa vastuun omasta elämästään ja miehestä tulee suurmies silloin, jos hän ottaa vastuun omasta elämästään suuremmasta asiasta.” tiivistää Jukka Repo. ”Meidän tehtävämme on miehinä pitää huoli siitä, että Herramme ja Vapahtajamme käsky tulee tulee täytetyksi.” Nooa Saari tähdentää.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matt. 28:18-20

Kun kokoonnumme seurakuntana, on miehekästä tietää miksi tulemme yhteen – muuten moni turhautuu ja jää pois kun tilanteen näky ei ole selkeä. ”Monelle miehelle kohtaamisella on oltava joku tarkoitus. Mies tarvitsee sen että tämä palvelee jotain suurempaa. Uskon, että Jumalan tarkoitus myös on se että, kun me seurakuntana tullaan yhteen, meillä on kokoajan mielessä Jumalan antama missio, koska tehtävä on vielä kesken.” Nooa Saari näkee.

Raamatussa kerrotaan kuinka Jeesus kutsui Matteuksen opetuslapsekseen: ”Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa minua” , ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.” Matt. 9:9 

Jeesuksen seuraaminen on tehtävä, jolla on tarkoitus. Lähetyskäsky antaa suuren kehyksen, jonka sisällä on paljon asioita. Aikamme kaipaa tehtävämme uloskertomista, sanoittamista ja jakamista. Se kaipaa konkretiaa, mihin mies voi tarttua ja ottaa vastuun. Nooa Saari rukoilee:

”Isä me kiitetään sinua siitä, että sinä olet luonut mieheyden ja meidät miehiksi. Herra, me kiitetään myös siitä, ettet jättänyt meitä yksin, vaan annoi meille myös naisen kumppaniksi sinun elopelloille. Herra sinä näet tämän tilanteen, mikä meillä on tällähetkellä – moni mies puuttuu. Me joudutaan huutamaan yhdessä sinun kanssasi ’Missä olet mies?’. Herra me rukoillaan, että sinä nostat tässä maassa sotureita, sinä nostat tässä maassa tekijöitä – sellaisia miehiä jotka rohkeasti käy sen tehtävän kimppuun, jonka sinä olet antanut, yhdessä kilvoitellen toisiansa tukien, rauta rautaa hioen, ihminen ihmistä. Herra Jeesus, opeta meille tällaista opetuslapseutta, missä elämän jakaminen ja veljeys ovat arkipäivää. Herra opeta meille miehille ja naisille ymmärtämään myös toistemme erilaisuutta. Opeta meille tervettä naiseutta, mikä rakastaa ja tukee miehyttä. Ja sellaista tervettä mieheyttä, joka rakastaa ja tukee naisia. Kiitos Herra sinulle kaikesta. Amen.”

 

Kuuntele: Raamattuavain Extra 29.6.2019 Missä olet Jumalan mies? Jukka Repo ja Nooa Saari pohtivat Jumalan mies teemaa kevään 2019 rukouskonferensissa. Nyt Jukka ja Nooa kertovat aiheesta radiokuulijoille.

Lisää Raamattuavain Extran keskusteluja tästä linkistä.

Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijo Ollin rukouskirje tästä linkistä.

Tämän artikkelin lahjoitukset kohdistuvat radiotyöhön Suomessa.

 

Tue Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyötä

Kansanlähetyksen ohjelmia tehdään Raamattuun luottaen. Ohjelmissamme palvelee laaja joukko Raamatunopettajia ja asiantuntijoita. Ohjelmillamme on reilusti yli 100,000 viikkokuuntelijaa.
Tämän artikkelin kohteeseen kertalahjoitukset kohdistuvat tästä painikkeesta. Kertalahjoituksessa suoraan pankkiin tilinumero on FI14 5043 1920 0034 52. Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön viite on 59200. Kiitos tuestasi!

Lahjoita

Share This