Kirkkojen rakentaminen on haaste Inkerin kirkolle

28.2.2016

Venäjä kehittyy ja kasvaa tällä hetkellä idässä Uralilla ja Siperiassa. Näillä alueilla on miljoonakaupunkeja ja monia noin 200 000 asukkaan kaupunkeja. Näissä kaupungeissa on hyvät mahdollisuudet laajalle lähetystyölle. Nuoret, jotka jättävät tutut ja turvalliset kotikylänsä ja siirtyvät kaupunkeihin, ovat elämäntilanteensa vuoksi avoimia keskustelemaan uskosta ja ottamaan vastaan opetuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Inkerin kirkko on viime vuosina päässyt kosketuksiin uusien kansanryhmien kuten burjaattien ja jakuuttien kanssa, ja heidän parissaan tehdään lähetystyötä. Edelleen on kuitenkin monia pienempiä ja suurempia kansanryhmiä tavoittamatta evankeliumilla.

Burjatian tasavalta on Venäjän federaatioon kuuluva tasavalta, joka sijaitsee Aasiassa, Itä-Siperian eteläosassa, Baikaljärven itä- ja eteläpuolella. Ulan-Udessa, joka on Burjatian pääkaupunki, toimii Kristuksen armo -niminen Inkerin kirkon seurakunta. Kirkon rakentamisesta sinne on tehty suunnitelmia, mutta siitä ei olla vielä tehty päätöstä.

Venäjä2

Venäjä 15

Karatusa

 Siperiassa, noin 100 kilometriä Minusinskin kaupungista kaakkoon sijaitsee Karatusan alue, jossa on alkuperältään liettualainen Bulankan kylä. Kylässä oli Bulankan kirkko – tai viime vuosikymmeninä pikemminkin vain pelkkä kirkon hirsikehikko.

Hirsikehikon siirtämistä noin 15 000 asukkaan Karatusan keskustaan alettiin valmistella siten, että vuonna 2009 tehtiin arkkitehtisuunnitelma uutta kirkkoa varten. Rakennuslupapiirustusten valmistuttua vuonna 2013 alkoivat kirkon rakennustyöt. Kirkkosali on suunniteltu 90 ihmiselle.

Venäjä4Karatusassa asuu paljon ihmisiä, joilla on syntyperänsä vuoksi luterilainen identiteetti. Näiden ihmisten kokoontuminen uuteen kirkkoon mahdollistaa vahvan ja toimivan seurakunnan syntymisen. Karatusan kaltaisissa isoissa kylissä ja pienissä kaupungeissa on tärkeää tehdä lapsi- ja nuorisotyötä, jotta usko voisi syntyä ja juurtua lapsiin ja nuoriin. Vaikka nuoret vähitellen muuttavat suurempiin kaupunkeihin, heidän lapsena saamansa kristillinen kasvatus seurakunnassa, pyhä- ja rippikoulussa kantaa hedelmää ja mahdollistaa luterilaisuuden leviämisen sinne, missä he opiskelevat ja jatkavat elämäänsä.

Kazan

Kazan sijaitsee Venäjän Euroopan-puoleisessa osassa, Volgan rannalla. Kazan on Tatarstanin pääkaupunki, ja se kuuluu Venäjän suurimpien kaupunkien joukkoon. Inkerin kirkon seurakunta syntyi Kazaniin vuonna 2002. Uutta kirkkoa alettiin rakentaa vuoden 2012 syyskuussa, ja se valmistuu vuonna 2016. Kirkon salissa on paikkoja noin 130 ihmiselle.

Venäjä5

Venäjä6

Kazanin kirkon valmistuminen on vahva virstanpylväs Inkerin kirkon laajenemisessa ja kehittymisessä. Se on osoitus siitä, miten jopa muslimitaustaiset tataarit voivat löytää tiensä Inkerin kirkon seurakuntaan, kun  asioissa edetään rauhassa ja työtä tehdään sovinnollisesti. Kazanin väestöstä on puolet venäläisiä ja puolet tataareja. Kazan on hyvin kehittyvä kaupunki, jossa on sekä yliopistoja että ortodoksiakatemia.

Koska Kazan on alueellinen keskus ja siellä on ollut kautta historian luterilaisuutta, Inkerin kirkolla on hyvät mahdollisuudet kehittää ja kasvattaa toimintaansa siellä.

Murmansk

 Murmansk on Venäjän pohjoisin kaupunki. Se sijaitsee Kuolan niemimaalla, missä asuu 800 000 asukasta. Murmanskissa asukkaita on 300 000 . Murmanskin evankelisluterilainen seurakunta rekisteröitiin vuonna 1992. Nyt seurakunnassa on lähes sata jäsentä. Neuvottelut uuden kirkon rakentamiseksi Murmanskiin aloitettiin noin 12 vuotta sitten. Projektin arkkitehtikuvat piirettiin valmiiksi joulukuussa 2012, ja rakennuslupa Murmanskin kirkolle myönnettiin toukokuussa 2013. Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2013.

Venäjä8

Venäjä7

Murmanskin kirkkoa alettiin alun perin suunnitella, jotta sen seurakunta voisi kehittyä ja se voisi toimia lähialueille suuntautuvan lähetystyön keskuksena. Murmanskin hallintoalueella on kuusi isompaa taajamaa, joissa on suuret mahdollisuudet tehdä seurakunta- ja lähetystyötä.

Pyhä Anna

 Pyhän Annan kirkko on kaunis tiilikirkko, jossa on 1350 m2, ensimmäisessä kerroksessa on 875 ja toisessa kerroksessa 445 m2. Se sijaitsee Pietarin keskustassa Kirotsnaja-kadulla, viihtyisällä alueella, missä on pieniä yrityksiä, kauppoja ja ravitsemusliikkeitä sekä asuin- ja toimistorakennuksia. Alueella sijaitsevat myös muun muassa Yhdysvaltain ja Suomen konsulaatit.

Venäjä9

Venäjä10

Venäjä11Kirkko toimi Pietarin saksalaisten luterilaisena kirkkona 1930-luvulle saakka, ja sen jälkeen elokuvateatterina. Rakennus tuhoutui 2000-luvun alussa tulipalossa, jonka jälkeen valtio kunnosti kirkon julkisivun ja katto uusittiin. Sisäpuolelta kirkkorakennus on edelleen lähes tulipalon jäljiltä. Vuoden 2013 lopussa valtio lahjoitti rakennuksen Inkerin kirkolle. Toisen kerroksen salissa pidettiin jouluaattona 2013 ensimmäinen jumalanpalvelus sitten 1930-luvun.

Pyhän Annan kirkossa voidaan jatkossa järjestää hyvin monipuolista kristillistä toimintaa. Ensisijainen suunnitelma tällä hetkellä on luoda Pyhän Annan kirkosta yhteiskristillinen nuorisokeskus, jossa nuoret voisivat kokoontua ja kokeilla ohjattuina erilaisia toimintatapoja. Toiminta voisi liittyä esimerkiksi eri taiteen alojen yhdistämiseen, ja nuoret saisivat mahdollisuuden toteuttaa ideoitaan.

Venäjä13

Venäjä12

Venäjä14

Teksti ja kuvat: Kansanlähetyksen Venäjän lähetti arkkitehti Jorma Laine

Share This