Kansallisten kääntäjien koulutusta

14.3.2015

On ollut rohkaisevaa nähdä aasialaisia nuoria ja vähän vanhempiakin, jotka haluavat oppia lisää Raamattua ja käännöstiedettä. Näin he voivat tehokkaammin auttaa ja ohjata raamatunkäännösprojekteja.

Kun sain tietää, että elokuussa 2014 käännöskonsulteille suunniteltiin raamatunkäännöskonsulttikurssia tarjouduin heti sinne opettajaksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kurssi järjestettiin paikallisella kielellä. Itse olin jo suorittanut kyseisen kurssin englannin kielellä Filippiineillä.  Ilahduin, kun kuulin, että pääsin opettamaan tälle kurssille. Halusin, että käännösprojektimme koordinaattori saisi mahdollisuuden käydä tämän kurssin. Siksi ilmoitimme koordinaattorimme pastori Shalomin mukaan.

Käännöskoordinaattori Pastori Shalom osallistui käännöskonsulttiseminaariin opiskelijana viidentoista muun käännöskonsulttikandidaatin kanssa. Kuva: Susanne Valkaman arkisto
Käännöskoordinaattori Pastori Shalom osallistui käännöskonsulttiseminaariin opiskelijana viidentoista muun käännöskonsulttikandidaatin kanssa. Kuva: Susanne Valkaman arkisto

 

Kansan kielelle

Raamatunkäännöskonsulttikurssi kesti neljä viikkoa. Kaksi viikkoa opeteltiin teoriaa ja kaksi viikkoa käytännön harjoituksia. Olin mukana kolme viikkoa. Opetin yhdessä aasialaisen kollegani kanssa, minkälaisia taitoja tarvitaan, kun tarkistetaan muiden tekemiä käännöksiä.

Käännöstarkistuksen aikana varmistetaan, että käännös on tarkka eli alkukielen mukainen. Se edellyttää heprean ja kreikan kielen taitoa, Raamatun tuntemusta ja eksegetiikkaa. Käännöksessä pitäisi käyttää luonnollista kieltä. Siksi on hyvä tietää kielitieteestä jotakin ja myös opiskella paikallista kieltä. Käännetyn tekstin pitäisi olla selvää ja helposti ymmärrettävää kieltä. Uusi testamentti ja varsinkin evankeliumit on alun perin kirjoitettu helpolla kansankielellä. Myös käännetyn tekstin pitäisi olla sen kaltaista.

Kari Valkama auttaa käännöstiimiä Joosuan kirjan ja Psalmien kääntämisessä. Vasemmalta Juita, Kari, Calvin ja Margareta. Kuva: Susanne Valkaman arkisto
Kari Valkama auttaa käännöstiimiä Joosuan kirjan ja Psalmien kääntämisessä. Vasemmalta Juita, Kari, Calvin ja Margareta. Kuva: Susanne Valkaman arkisto

 

Tarkistuksessa kysytään jokaisesta jakeesta sisältökysymyksiä ihmisiltä, jotka lukevat ja kuulevat nämä tekstit ensimmäistä kertaa omalla äidinkielellään. Jos he eivät osaa vastata, yritetään löytää toinen tapa kertoa sama asia. On hyvä, jos käännöskonsultti osaa tehdä ehdotuksia, miten käännöstä voisi parantaa. Hän antaa myös ohjeita siitä, mihin työn osa-alueeseen käännöstiimin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi konsultin sosiaalisilla taidoilla on merkitystä. Hänen tulee osata kuunnella ja rohkaista tiimiä.

Monensuuntaista tarkistusta

Teoriaosan aikana ohjasin kahta nuorta konsulttikandidaattia. Autoin heitä suunnittelemaan henkilökohtaisen koulutusohjelman ja valmistautumaan seuraavan viikon käytännöllisiin harjoituksiin. Kolmannella viikolla mukaan tuli ihmisiä viideltä eri kielialueelta. Ryhmämme sai tehtäväkseen tarkistaa muutamia lukuja Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Käännöstiimi valmistelee Danielin kirjan sisältökysymyksiä. Vasemmalta Calvin Rompu, Ibu Russa, Timo isoäidin sylissä, Juita Rompu ja pastori Shalom Yeremia. Kuva: Susanne Valkaman arkisto
Käännöstiimi valmistelee Danielin kirjan sisältökysymyksiä. Vasemmalta Calvin Rompu, Ibu Russa, Timo isoäidin sylissä, Juita Rompu ja pastori Shalom Yeremia. Kuva: Susanne Valkaman arkisto

 

Ohjasin kolmea konsulttikandidaattia kokeneen konsultin kanssa. Hän näytti ensin mallia, kuinka raamatunkäännöstä tarkistetaan. Aluksi hän selvitti, minkälaisen käännösprosessin teksti oli käynyt läpi. Seuraavaksi hän kysyi jotakin kielen erityispiirteistä, kuten esimerkiksi miten lauseita yhdistetään. Sen jälkeen aloimme lukea Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kertomusta Abrahamin palvelijasta, joka lähtee etsimään Iisakille vaimoa. Yksi käännöstiimin jäsenistä luki yhden kappaleen kerrallaan ja muut kuuntelivat. Joku kielen puhujista, joka ei ollut ollut mukana kääntämässä, sai sitten kertoa omin sanoin äidinkielellään, mitä äsken oli luettu. Sen jälkeen toinen käännöstiimin jäsen käänsi meitä varten maan viralliselle kielelle, mitä edellinen ihminen oli vastannut. Sen perusteella konsultti kysyi erilaisia sisältökysymyksiä tarkistaakseen, että käännös oli ymmärretty oikein. Jos ihmiset eivät osanneet vastata, mietittiin yhdessä erilaisia vaihtoehtoja, miten asian voisi sanoa selvemmin.

Pastori Shalom Yeremia (kolmas vasemmalta) tarkistaa muutamia kohtia Markuksen evankeliumista Badan kielellä australialaisen käännöskonsultin David Andersenin johdolla. Pastori Shalom kirjoitti myöhemmin: "Opin paljon (tästä harjoituksesta) varsinkin, että konsultin pitää olla kärsivällinen ja kuunnella toisten mielipiteitä”.
Pastori Shalom Yeremia (kolmas vasemmalta) tarkistaa muutamia kohtia Markuksen evankeliumista Badan kielellä australialaisen käännöskonsultin David Andersenin johdolla. Pastori Shalom kirjoitti myöhemmin: ”Opin paljon (tästä harjoituksesta) varsinkin, että konsultin pitää olla kärsivällinen ja kuunnella toisten mielipiteitä”.

 

Konsultti kysyi myös käännöstiimiltä keskeisistä käsitteistä, joita kutsutaan avaintermeiksi. Jos jokin osa tekstistä oli epähuomiossa jäänyt kääntämättä, siitäkin huomautettiin. Kun konsultti oli näyttänyt mallia, oli kandidaattien vuoro.  Kukin kandidaateista sai tarkistaa noin kolme lukua Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ja he saivat päivittäin meiltä palautetta. Oli hienoa nähdä kandidaattien edistyvän ja oppivan paljon käännöstarkistuksen aikana.

 

Yhteistyötä tarvitaan! Kuvassa käännöskonsultit Yanti Karundeng ja artikkelin kirjoittaja Susanne Valkama.
Yhteistyötä tarvitaan! Kuvassa käännöskonsultit Yanti Karundeng ja artikkelin kirjoittaja Susanne Valkama.
Kokemusten vaihtoa

Kurssilla tapasimme paljon ystäviä eri puolilta maailmaa. Eräs heistä on Jenny, joka kääntää Raamattua rampin kielelle. Juha ja Pirkko Christensen, jotka olivat myös Kansanlähetyksen lähetteinä samalla alueella kuin me, työskentelivät kielen parissa 1980-luvun lopulla.

Oli rohkaisevaa oppia tuntemaan Jennyä. Hän kertoi eri tavoista, joilla hän levittää Jumalan sanaa ja vahvistaa rampilaisia kristittyjä. Tätä vähemmistöä on vainottu ja he ovat sen takia joutuneet pakenemaan kotiseudultaan.

Jenny on  innostanut ihmisiä menemään moottoripyörillä viemään erilaisia raamatunkertomusvihkosia syrjäkyliin. He ovat kuuluttaneet kirkon tornista aamunavauksia kyläläisille kovaäänisten välityksellä. Vieraillessaan ihmisten luona Jenny on pyytänyt saada ottaa kuvan isäntäväestään ja lähettänyt sen myöhemmin kiitoksena raamatunjakeen kera. Hän on myös innostanut ihmisiä käyttämään paikallista kieltä jumalanpalveluksissa. Hänen johdollaan on käännetty jumalanpalveluskaava rampin kielelle.

 

"Oli innostavaa nähdä paljon aasialaisia nuoria, jotka haluavat edistää Jumalan sanan levittämistä oman kansansa keskuuteen". Kuva: Susanne Valkaman arkisto
”Oli innostavaa nähdä paljon aasialaisia nuoria, jotka haluavat edistää Jumalan sanan levittämistä oman kansansa keskuuteen”. Kuva: Susanne Valkaman arkisto

 

Susanne Valkama
Kirjoittaja toimii raamatunkäännöstyössä kaakkoisaasialaisen vähemmistökielen parissa Suomesta käsin.
 

 

Share This