Diakoniatyötä tehdään Venäjällä suurella sydämellä

28.2.2016

Tutustuessani Inkerin kirkon diakoniatyöhön vastaan tulee kiitollisia ja hymyileviä vanhuksia, nauravia lapsia ja helpottuneita aikuisia. Joukossa on lapsia, jotka ovat saaneet kodin ja huolenpidon. Nuoria, jotka ovat saaneet eväitä itsenäiseen elämään. Pariskuntia, jotka ovat saaneet uusia parisuhteen rakennuspalikoita. Vanhuksia, jotka saavat turvatun vanhuuden. Kovia kolhuja kokeneita vankeja, jotka ovat löytäneet uuden suunnan elämäänsä. Sairaita, jotka ovat saaneet osakseen välittämistä ja huolenpitoa. Monia, joiden puolesta on rukoiltu ja joille on jaettu Sanan aarteita.

Rakkauden teot puhuvat rakastavasta Jumalasta

– Inkerin kirkossa tehdään arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi sanoin ja teoin. Jokaista pyritään kohtaamaan hänen tarpeistaan käsin, ja vastaamaan niihin olemassa olevilla resursseilla, kertoo Inkerin kirkon diakoniatyötä luotsaava Valeria Aleksandrova.
Valerian apuna diakoniatyötä suunnittelemassa ja päätöksiä tekemässä on diakoniakomitea. Muutaman kerran vuodessa se istuu yhteisen pöydän ääreen miettimään muun muassa koulutuksia ja seminaareja diakoniatyössä mukana olevien tueksi sekä jakamaan isompia avustuksia diakoniakassasta. Pienempiä tukia Valeria voi myöntää itsekin. Kirkon toimintapiirissä on neljä vanhainkotia, lasten turvakoti Dikoni ja vapautuneille vangeille tarkoitettu Puolimatkankoti.

Lapsia Dikonin leirillä
Lapsia Dikonin leirillä

 

Tärkeä työn painopiste on tukea Inkerin kirkon noin 80 paikallisseurakunnan diakoniatyötä. Jokaiseen niistä on pyritty järjestämään diakoniaryhmä, joka huolehtii työn toteutumisesta seurakunnassa. Lähes kaikki diakonia tapahtuu vapaaehtois-pohjalta, vain muutamat työntekijät saavat palkkaa.
– Usein diakoniatyöntekijä, pyhäkoulun vetäjä ja emäntä ovat yksi ja sama henkilö. Joissakin seurakunnissa auttajat ovat vanhempia kuin autettavat, joten uusille vastuunkantajille olisi paljon tarvetta. Työ vaihtelee paljon seurakunnittain resurssien, innostuksen ja tarpeiden mukaan, Valeria valaisee. Työtä tehdään pienillä resursseilla mutta suurella sydämellä.

 

 

Inkerin kirkon diakoniatyö tunnetaan asiakkaiden keskuudessa välittävästä ja arvostavasta kohtelusta. Esimerkiksi Dikoniin tulijoita on jonoksi asti. Arvostusta on tullut myös maan viranomaisilta. Inkerin kirkon diakoniatyötä ohjaa ajatus ”Kristus lihaksi ihmisille”. Rakkauden teoilla kirkko välittää samalla sanomaa rakastavasta Jumalasta.
– Esimerkiksi eräs seurakunta auttoi yksinhuoltajaäitiä, jolla oli monta lasta. Heillä oli hyvin huonokuntoinen talo. Seurakunnasta autettiin talon kunnostamisessa ja olosuhteiden parantamisessa. Se kosketti ja puhutteli perheen lisäksi naapureitakin. Ihmisten arkeen lähelle meneminen antaa hyvää kristillistä todistusta myös seurakunnan ulkopuolisille, Valeria Aleksandrova selittää.

Ruumiin ja sielun tarpeisiin vastataan

Diakoniatyön arjessa sanoilla ja Sanalla on keskeinen rooli. Hengellisen tuen antaminen ja rinnalla kulkeminen erilaisissa elämäntilanteissa on seurakuntien diakoniatyön arkea. Yhdessä luetaan Raamattua, lauletaan virsiä ja rukoillaan. Näin tehdään muun muassa sairaalakäynneillä.
– Huonompikuntoisia seurakuntalaisia haetaan autolla ’palveluksiin’, Sanan äärelle kylätaloille. Kaikkein huonokuntoisimpien luona pidämme

"Rakkaani jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme" 1 Joh 1:11
”Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme” 1. Joh. 1:11

 

kotipalveluksia, kuvailee Omskin diakoniatyön vapaaehtoinen Valentina Mertseva. Hän tekee työtä yhdessä diakoni Valera Seppäsen kanssa Omskin kylissä Siperiassa.
Raamatun eväiden lisäksi tarjolla on aina muutakin purtavaa. On monia, jotka tulevat nälkäisinä paikalle. Valentinan vastuulla ovat lisäksi kylien lapset, joille hän jakaa elämän eväitä pyhäkouluissa ja kerhoissa.
Lasten kanssa tarvitaan myös diakonista, välittävää silmää.
– Joskus jotkut lapset tulevat pyhäkouluun likaisissa ja rikkinäisissä vaatteissa. Joskus joku tuli ilman kenkiäkin. Tuomme näille lapsille kenkiä ja vaatteita tullessamme, Valentina kertoo.

Moni kätkee ongelmat sisimpäänsä

Valeria Aleksandrovan kanssa keskustelimme myös sielunhoidosta, jolle olisi paljon tarvetta. Monista asioista on totuttu Venäjällä vaikenemaan, vaikka paljon puhutaankin.
– Esimerkiksi perheväkivallasta, alkoholismista ja raiskauksista aiheutuvaa kipua ei usein uskalleta tuoda esille. Se voi johtua vääristyneestä häpeäkulttuurista, jossa uhrista tulee syyllinen, tai leimautumisen pelosta, Valeria toteaa. Lähetystyöntekijät ja vierailevat asiantuntijat ovat olleet Inkerin kirkon tukena sielunhoidon kysymyksissä.

Inkerin kirkossa tehdään diakoniatyötä Venäjällä asuvien vuoksi. Syvimmältään sitä tehdään Kristuksen täytetystä työstä käsin, Kristuksen vuoksi: ”Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40) Rukoilethan, että Jeesus ja hänen antamansa apu saisi tulla ”lihaksi” jokaiselle naapurimaassamme.

Lue lisää Inkerin kirkon diakoniatyöstä Inkerin kirkon www-sivuilta tai Inkerin kirkko -lehdestä.

Teksti: Saara Karttunen
K
uvat: Creationswap, Inkerin kirkko

" Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi" 1 Joh 1:10
” Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi” 1. Joh. 1:10

 

Share This